Welcome to Kaaskop! Unfortunately, we do not accept reservations. Walk-ins only!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van KaaskopPasta

Laatst bijgewerkt op 24 oktober

 1. Acceptatie van de Voorwaarden
  Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze Algemene Voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, dien je de website niet te gebruiken.
 1. Bedrijfsinformatie

KaaskopPasta
Adres:Botersloot 48A, Rotterdam

 1. Aangeboden Producten
  KaaskopPasta biedt diverse soorten pasta’s, koffie en dranken aan.
 1. Gebruiksvoorwaarden
  Gebruikers dienen zich te houden aan de regels en beperkingen voor het gebruik van de website zoals uiteengezet door KaaskopPasta. 
 1. Intellectuele Eigendom
  Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audio- of videoclips, en software, is eigendom van KaaskopPasta en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
 1. Privacy
  KaaskopPasta respecteert de privacy van gebruikers en verzamelt persoonlijke informatie alleen met toestemming. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

 

 1. Aansprakelijkheid
  KaaskopPasta is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving of bedrijfsonderbreking.

 

 1. Wijzigingen in de Voorwaarden
  KaaskopPasta behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden aangemoedigd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

 

 1. Toepasselijk Recht
  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.